Als kinderfysiotherapeut, werkzaam bij B-Fysic, is Carine betrokken bij het kind met (dreigende) gezondheidsproblemen die het bewegen beïnvloeden of juist door bewegingsproblemen worden veroorzaakt. Tijdens haar studie pedagogiek deed Carine onderzoek naar ‘de beleving, belasting en beoordeling van de opvoedingssituatie door ouders van kinderen met licht motorische ontwikkelingsproblemen in relatie tot mogelijke gedragsproblemen’.