Onderzoeksprojecten

Er wordt samengewerkt met relevante marktpartijen zoals onderwijsinstituten en onderzoeksinstituten maar binnen KIPZ kunnen ook juist die kleinere initiatieven van individuele professionals om collega’s te inspireren een plaats krijgen.


Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten: de kwaliteit van het onderwijs is hoog door de input vanuit de praktijk en de borging van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek daarbij, en de samenleving profiteert van de podotherapeut die zichzelf blijft verrijken met benodigde kennis.

 

Onderzoeksprojecten KIPZ

KIPZ is niet alleen een organisatie welke scholingen, cursussen of opleidingen aanbiedt maar zoals de naam al zegt, KIPZ positioneert zich als kennisinstituut binnen de podotherapeutische zorg. Dat wil zeggen dat we ook een rol spelen bij het initiëren van onderzoek, het stellen en beantwoorden van onderzoeksvragen en trachten nieuwe zorg te implementeren middels het opstellen van protocollen of handreikingen te doen om te komen tot nieuwe professionele standaarden.

 

Hieronder een aantal projecten:

 

Protocol ontwikkeling partiële nagelresectie

Steeds meer podotherapeuten zijn door het volgen van een opleiding bekwaam en dus bevoegd voor het uitvoeren van partiele nagelresectie onder verdoving. Er is momenteel echter geen uniform (landelijk) protocol vastgesteld ten aanzien van het leveren van partiële nagelresecties onder verdoving. Iedere organisatie hanteert haar eigen protocollen. Binnen dit onderzoeksproject wordt er gewerkt aan het komen tot een protocol m.b.t. het uitvoeren van partiële nagelextractie (met destructie van corresponderende deel van de matrix) onder LRA door de podotherapeut. 

 

Onderzoek (Footwork Pro) drukmeetsystemen

In Nederland worden binnen de podotherapiepraktijk drukmeetsystemen veelvuldig gebruikt. Het is echter onbekend of de systemen met een gestandaardiseerd protocolbetrouwbaar zijn. Daarom is er een onderzoek gestart naar de betrouwbaarheid van de drukmeetsystemen van Footwork pro bij gezonde proefpersonen. Alle data voor dit onderzoek is reeds verzameld. We zijn momenteel deze data aan het controleren waarna het geanalyseerd zal worden. De kennis die tijdens dit onderzoek en het vervolg onderzoek wordt opgedaan zal worden gedeeld binnen de opleiding Drukmetingen in de podotherapeutische praktijk.

 

Diabetes Voetencheck app onderzoek

In 2020 is de Diabetes Voetencheck App ntwikkeld om diabetespatiënten te
monitoren op de juiste zelfzorg voor de voeten. Een e-health applicatie
welke mogelijk geïmplementeerd zal gaan worden binnen de podotherapeutische zorg. Het is echter belangrijk eerst veel kennis op te doen en te leren van hoe de app kaan worden geoptimaliseerd en gebruiksvriendelijk kan worden gemaakt. Ook wat de belangen zijn van de verschillende stakeholders en welke patienten wel en welke geen gebruik zullen maken van dergelijke applicaties. KIPZ zit in de supportgroep.