Het tempo waarin het podotherapeutisch zorglandschap verandert neemt snel toe. Zo zal de zorgvraag van de toekomst anders zijn dan vandaag. Door een toename van mensen met ouderdomsziekte zal de druk op het zorgsysteem toenemen en zullen domein overstijgende zorgvragen ontstaan. Ook zelfredzaamheid en personalisering van zorg in de vorm van unieke behandelpaden zullen, even als, vele technologische en diagnostische ontwikkelingen vragen om een snel aanpassingsvermogen onder podotherapeuten.

 

Zinnige en zuinige zorg

Van podotherapeuten wordt verwacht dat ze hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van het bieden van zinnige en zuinige zorg op een hoog niveau en kunnen bijdragen aan al de maatschappelijke uitdagingen waar we met elkaar voor staan.


Wij geloven in…

KIPZ gelooft erin dat de podotherapeut die gestimuleerd en uitgedaagd wordt om zichzelf voortdurend op eigen wijze te professionaliseren en in staat wordt gesteld om een leven lang te kunnen blijven leren, van en met elkaar, dé zorgprofessional is die in staat is om nog betere zorg te leveren dan de patiënt of client verwacht.

Play Video

Vertrouwde leeromgeving podotherapeuten

KIPZ biedt dé vertrouwde leeromgeving waar collega’s elkaar motiveren en inspireren en niet slechts op het moment dat de scholing wordt gevolgd maar ook daarna middels het aanbieden van een leven lang leren platform. Daarmee faciliteert KIPZ de mogelijkheid voor podotherapeuten om een leven lang te kunnen blijven leren.

 

 

De organisatie

KIPZ is een organisatie waarbinnen praktijk, onderwijs en onderzoek elkaar hebben gevonden. Het is een plaats waar de transitie van aanbodgericht onderwijs naar vraag gestuurd onderwijs tot stand komt. Onderwijsvragen die passen bij de veranderende rol van de podotherapeut worden uitgewerkt.