Ellen heeft 40 jaar gewerkt als (diabetes)podotherapeut. Daarbij behandelde zij veel patiënten met een diabetische voet.  Binnen het VUMC was ze als diabetespodotherapeut aangesteld door de specialisme chirurgie, interne en revalidatie.  Ze heeft ervaring met lesgeven binnen de post-bachelor diabetespodotherapie en heeft haar kennis ook gedeeld in andere landen.