Julliette Spies is praktijkhouder en ervaren behandelend logopedist bij Logopedie De Lijn. Ze werkt in een multidisciplinair gezondheidscentrum veel samen met diëtisten, kinderergotherapeuten en kinderfysiotherapeuten en krijgt veel verwijzingen van kinderartsen. Haar expertise ligt bij kinderen die meer hulp nodig hebben dan alleen op het gebied van spraak- en taalontwikkeling. Tijdens haar werk is het betrekken van ouders/verzorgers bij de behandeling een belangrijk onderdeel om de therapie te laten slagen.