Miranda is directeur onderwijs van KIPZ. Samen met een team van betrokken collega’s vanuit KIPZ en het werkveld streeft zij er naar om podotherapeuten te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling door het aanbieden van een gevarieerd scholingsaanbod. Miranda beschikt over een ruime onderwijservaring opgedaan gedurende de bijna 20 jaar dat zij werkzaam was bij de opleiding Podotherapie van Fontys Hogescholen. Hier was zij zowel betrokken bij het bachelor- als het post-bachelor onderwijs. Haar expertises liggen op het gebied van onderwijsontwikkeling en toetsing.