Sepp Mortelmans is werkzaam als zorginhoudelijk directeur, bij RondOm Podotherapeuten en als manager van de afdeling professionele ontwikkeling. Hij volgt de meest recente inhoudelijke ontwikkelingen op podotherapeutisch gebied en deelt zijn inzichten binnen de beroepsgroep door het geven van lezingen.  Hij heeft zich na het volgen van een (deel)master verder gespecialiseerd in het toepassen van MSU om complexe problemen te kunnen ontrafelen en is daardoor ook anders gaan kijken naar klachten.