Podotherapie-assistent

Opleiding
Eindhoven
13 februari 2023
18 lesdagen
Opleiding podotherapie-assistent gaat van start begin 2023

Heb jij het ook zo druk met het hele reilen en zeilen binnen de podotherapeutische praktijk. Zou je graag wat werk uit handen geven zodat je meer aandacht kan besteden aan je patiënten, maar vind je dat toch lastig omdat je niet precies weet wat?

Dan heb je vast interesse om je medewerkers in te schrijven voor de opleiding podotherapie-assistent.

Werk jij als niet-podotherapeut binnen een podotherapeutische organisatie en denk jij dat je nog veel meer zou kunnen doen als dat je nu doet en je daarmee de podotherapeuten kan ontlasten? Ben je op zoek naar een scholing die specifiek aansluit op wat jij zou kunnen en willen doen binnen het podotherapeutische werkveld.

Dan is de opleiding podotherapie-assistent vast iets voor jou!

Deze opleiding is pure noodzaak

De zorg staat onder druk en ook veel podotherapeuten: een toenemende zorgvraag als gevolg van vergrijzing en een stijgende levensverwachting maakt dat er meer zorg en gezondheid nodig is. De Sociaal Economische Raad heeft berekend dat in 2040 1 op de 4 werkende mensen werkzaam zouden moeten zijn in de zorg om aan de vraag te kunnen voldoen, terwijl nu slechts 1 op de 7 werkenden in de zorg actief is.

Veel podotherapeuten staan nu al voor een grote uitdaging gezien de uitstroom van podotherapeuten vanuit de opleidingen relatief laag is. Tegelijkertijd zijn podotherapeuten heel hard nodig om Nederland te laten lopen. Er liggen veel kansen om de podotherapie nog verder te ontwikkelen en uit te breiden en onze maatschappelijke rol invulling te geven.  Een goed opgeleide podotherapie-assistent kan ervoor zorgen dat podotherapeuten de processen binnen de praktijk anders kunnen inrichten waardoor er efficiënter gewerkt kan worden zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

De podotherapie-assistent biedt uitkomst

Binnen de opleiding podotherapie-assistent wordt de cursist voorbereid op het verrichten van ondersteunende werkzaamheden, zowel in de spreekkamer als daar omheen. Voorbeelden van een directe ondersteuning van de podotherapeut zijn het voorbereiden van de anamnese middels het stellen van algemene vragen, het maken van scans, het afleveren van zolen of het geven van algemene (voetverzorging)adviezen. Daarnaast kan de podotherapie-assistent ondersteuning bieden op administratief vlak en/of in het productieproces van het maken van de zolen.

Graag benadrukken we hierbij dat de verantwoordelijkheid voor de patiënt te allen tijde blijft liggen bij de podotherapeut. Het proces van klinisch redeneren blijft voorbehouden aan de podotherapeut en de podotherapeut stuurt de podotherapie-assistent aan middels concrete opdrachten.

Hoe dit in de praktijk zou kunnen werken is uiteraard ook onderdeel van de opleiding.

We zijn blij dat we deze opleiding “in eigen huis” , d.w.z. binnen de podotherapie kunnen aanbieden en organiseren. Het is niet de bedoeling dat er een totaal eigen beroepsgroep gaat ontstaan maar wel dat er mogelijkheden worden gecreëerd het werk voor de podotherapeut duurzamer te organiseren.

De huidige stand van zaken

Het grove kader van de opleiding is inmiddels uitgewerkt en in de komende maanden zal de verdere uitwerking plaatsvinden.

Wat we nu al met je kunnen delen:

 • De start van de opleiding staat gepland voor februari 2023. Na de zomer zal zo snel mogelijk een concrete startdatum gecommuniceerd worden.
 • De opleiding zal ongeveer 1 jaar gaan duren met lesdagen om de 2-3 weken.
 • Het niveau van de opleiding zal gelijkwaardig zijn aan MBO niveau.
 • Tijdens de opleidingsdagen zal theorie en praktijk afgewisseld worden.
 • Tussen de opleidingsdagen werkt de cursist aan opdrachten om de aangeboden lesstof toe te kunnen passen binnen de eigen werksetting.
 • Om de opleiding te kunnen volgen heeft de cursist dus een werkplek nodig in een podotherapeutische setting.
 • De podotherapeut heeft een begeleidende rol van de cursist binnen de eigen werksetting, waarbij direct aandacht kan worden besteed aan het inwerken van deze nieuwe professional in de praktijk.
 • Vanuit de opleiding zal de cursist intensief begeleid worden in zijn/haar ontwikkeling. Voor een optimale begeleiding zullen we ook op een aantal momenten contact zoeken met de begeleidend podotherapeut om opleiding en werksetting zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. De begeleidend podotherapeut zal ook uitgenodigd worden om een (beperkt) aantal keer aan te sluiten bij een deel van een lesdag.
We komen graag met je in contact
 • Heb je interesse om iemand aan te melden?
 • Heb je vragen en wil je graag in contact komen met iemand aan wie je ze kunt stellen?
 • Heb je tips of wensen waarvan je zegt: ‘Hebben jullie er al aan gedacht om…?’
 • Wil je iets anders met ons delen t.a.v. de opleiding podotherapie-assistent?

Mail ons vooral via info@kipz.nl en we gaan graag in gesprek!

Handig om te weten

Start opleiding
13 februari 2023
Duur opleiding
Ongeveer 1 jaar
Locatie
Eindhoven
Lesdag
Maandagen en dinsdagen
Aantal lesdagen
18
Frequentie
Zie schema
Kosten
€3.450,00
Vragen over de opleiding of je interesse kenbaar maken?